Kalite


AVİTECH kalite yönetim sistem şartlarına uymayı, sistemin etkinliğini ve verimliliğini sürekli gözden geçirerek iyileştirmeyi taahhüt eder.

Kalite Ve Teknik Emniyet Politikamız

  • Sürekli müşteri memnuniyeti hedefi ile yüksek kaliteli, uygun maliyetli, müşteri talepleri doğrultusunda esnek ürünler üretmek.

  • Müşteri memnuniyetini sağlamak ve beklentilerini karşılamak amacıyla tasarım ve üretim süreçlerimizde hata önleyici yöntemleri kullanmak, müşterilerimize daha hızlı ve etkin geri dönüşler sağlamak.

  • Yüksek kaliteli ürün sağlama yeteneğimizi sürdürmek amacıyla iş birliği yaptığımız tedarikçileri uygun ürün üretme yeteneği temelinde seçmek ve sürekli geliştirmek.

  • Üretimin her aşamasında etkin katılımlarını sağlamak amacıyla çalışanların eğitim ve motivasyonunu artırmak.

  • Kalite sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamak ve etkinliği arttırmak.

  • Personelimizin maruz kalacağı iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli tedbirleri almak.

  • Personel sağlığı ve emniyetini sağlamak için mevcut sistemimizi sürekli iyileştirmek.

  • Personel sağlığı ve emniyeti ile ilgili yürürlükteki yasal şartlara uymak.

  • Ürün güvenliği ve emniyeti için ilgili mevzuat ve müşteri gereklerini takip etmek, uygulamak ve bu konularda gereken tedbirleri alarak müşterileri ve ilgili yasal otoriteleri bilgilendirmek.

SERTİFİKALAR

Türkiye'de IRIS ile kauçuk-metal bileşenleri alanında sertifikalı ilk firmayız.

Belge ve Sertifiakalar

Uluslararası Demiryolları-Raylı Taşımacılık Endüstri Standardı (IRIS-Sertifikası) Rev.03 2018

İSO 9001:2015 Sertifikası